تماس با حجت بار

۱۸۱۱

کارشناسان اتوبار و باربری شبانه روزی حجت بارآماده پاسخگویی به ساکنین سراسر ایران شامل تمامی استان ها می باشد

  تماس با ما

  کارشناسان حجت بار به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات همشریان گرامی در مشهد و سایر نقاط استان خراسان رضوی می باشد.

  آدرس:
  مشهد بلوار کامیاب  بین کامیاب ۱۳ و ۱۵

  تلفن چهار رقمی :
  ۱۸۱۱(بدون نیاز  پیش شماره )

  سایر خطوط :
  ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۳۶ -۰۵۱
  ۲۰ ۲۰ ۳۱ ۳۷ -۰۵۱
  ۰۰۰ ۹ ۳۱ ۳۷ -۰۵۱
  ۰۰۰ ۹ ۳۲ ۳۷ -۰۵۱
  ۰۰۰ ۷ ۳۳ ۳۷ -۰۵۱
  ۰۰۰ ۶ ۳۳ ۳۷ -۰۵۱