معرفی ساز نکتار صفحه

یک نسخه اصلاح شده از ویژوال آهنگساز است که باعث ایجاد زرق و برق دار
صفحات نسیم. برای دریافت احساس برای آن، تصاویر زیر را بررسی کنید.

30
الماس
100
ساعت های توسعه
2
آرامش
25
ارزش افزونه